måndag 23 januari 2012

EFTERLYSNING

 Just nu jobbar jag med ett projekt om hår. Det hela handlar om hur hår påverkar oss, beroende på vilka vi är och var vi är, hur vi blir bemötta och bemöter andra. Jag är intresserad av hur olika ideal påverkar oss - och hur hårets symbolvärde ändras - beroende av klass, etnicitet och kön och hur detta formar vår identitet.  

Jag upplever det som att håret på huvudet är något alla lätt kan relatera till och ofta har en eller flera historier om. Jag vill gärna höra dessa historier och ser helst att ni mailar dem till mig!
hanna.stenman@gmail.com


Inga kommentarer: